2017 ൽ കൊറിയയിൽ നടന്ന കിംസ് എക്സിബിഷനിൽ യുയാവോ സാൻക്സിംഗ് പങ്കെടുത്തു.

2017 ൽ കൊറിയയിൽ നടന്ന കിംസ് എക്സിബിഷനിൽ യുയാവോ സാൻക്സിംഗ് പങ്കെടുത്തു.
ഇതൊരു ഇന്റർനാഷണൽ മെഡിക്കൽ & ഹോസ്പിറ്റൽ എക്യുപ്‌മെന്റ് ഷോയാണ്.
ഈ എക്സിബിഷനിൽ, ഞങ്ങളുടെ സാധാരണ കൊറിയൻ ക്ലയന്റുകളെ കാണാനും 92 പുതിയ ക്ലയന്റുകൾ നേടാനും അവർക്ക് അവസരമുണ്ട്.
അഭിനന്ദനങ്ങൾ!
(മരിയ ചിത്രത്തിൽ ഒരു ക്ലയന്റിനെ സ്വീകരിക്കുന്നു.)


പോസ്റ്റ് സമയം: നവം -23-2020